Medic Rubín - www.prirodniprodukty-tilia.cz

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Medic Rubín

SOMAVEDIC harmonizace těla a prostředí
 
SOMAVEDIC MEDIC RUBÍN
 
Vychází z vlastností modedu Somavedic Medic a oproti němu pomáhá navíc neutralizovat patogenní zóny, elektrosmog i wifi sítě.
 
Rubín je zaměřen na podporu vztahů v nejširším slova smyslu.

Záměrem bylo vytvořit model, který bude podporovat láskyplnost a otevírat srdce. Měl by také nápomoci v duchovním růstu. Rubín doporučujeme jako doplněk k modelům Medic 5G, Medic Uran, Medic Amber, Medic Gold nebo Medic Kobalt.
 
Eliminace vlivu: 3G ,4G, EMF*, GPZ**, plísně***, viry,
bakterie, paraziti, volné radikály
Prostředí: všude, kde je třeba "otevírat srdce", rodinné a bytové domy, rehabilitační centra, duchovní centra, meditační místnosti atd.
Korpus: ručně foukaný křišťál s příměsí rubínu (pískovaný)
 
* Zkratka pro elektromagnetické záření neboli elektrosmog.
** Zkratka pro geopatogenní zóny, které se hojně vyskytují v zemské kůře a negativně ovlivňují podmínky pro život na povrchu.
*** Vzhledem k nechemické cestě se tyto účinky projeví během třech měsíců.
 
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky