ÚČINEK - www.prirodniprodukty-tilia.cz

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

ÚČINEK

Oxid dusnatý = Nobelova cena za medicínu
 
L-Complex H-TECHNOLOGY – potravní doplněk
 
 
Oxid dusnatý je syntetizován z L-argininu (= esenciální aminokyselina v přípravku obsažená)!!
 
Jde o čistě přírodní přípravek rostlinného charakteru. Díky svému složení tří aminokyselin v prášku
(L - Arginin báze, L - Citrulin malát, L - Ornitin AKG) a jejich poměru, můžeme výrazně uplatnit v praxi jeden z největších objevů moderní medicíny – výjimečné účinky oxidu dusnatého
(chemická zkratka: NO) na lidský organizmus, oceněný v roce 1998
NOBELOVOU cenou za medicínu a fyziologii.
Citace z knihy o tomto objevu naleznete v textu níže.
 
 
Co můžeme L-Complexem úspěšně řešit?

·        infekce různého charakteru a rozsahu (chřipka, bronchitida, zánět středního ucha, sinusitida....)
·        vysoký krevní tlak
·        angina pectoris
·        cukrovka
·        předcházení srdečnímu infarktu a mozkové mrtvici
·        trombózy
·        revmatoidní artritida
·        popáleniny, ekzémy
·        bércové vředy
·        diabetické nohy
·        hemeroidy
·        erektivní dysfunkce
·        prevence nádorů
·        traumatická poranění, pooperační rány
·        močová inkontinence
·        Alzheimerova choroba
·        zánětlivá onemocnění různého charakteru
 
OXID DUSNATÝ (=NO) má širokospektrý účinek při různých zdravotních problémech.
 
   
 • multifunkční fyziologický regulátor (= Nobelova cena za medicínu a fyziologii pro dr. Louise J. Ignarra)
 •  
 • malá molekula plynu primárně produkovaného buňkami endotelu (vnitřní obložení) cév. Je rozhodující pro zdravý krevní oběh, rozšiřuje stěnu cév, zabraňuje srdečnímu infarktu a mozkové mrtvici. Když je endotel dobře vyživovaný, produkuje optimální hladinu NO a krev může bez překážek proudit a vyživovat srdce i ostatní orgány a systémy organizmu.
 •  
 • nejvýznamnější odlišností NO od jiných mediátorů je jeho schopnost pronikat volně a rychle přes buněčné membrány, působit na buněčné elementy bez ohledu na anatomické spojení

 
OXID DUSNATÝ  a jeho působení na organizmus

 • snižuje krevní tlak – normalizuje mikrocirkulaci vazodilatací – rozšířením stěny cév

 • snižuje srážlivost krve – inhibuje adhezi, agregaci a sekreci trombocytů
 •  
 • má baktericidní účinek
 •  
 • indukce fagocytózy bakterií neutrofily a makrofágy
 •  
 • aktivuje antioxidační ochranu
 •  
 • reguluje specifickou a nespecifickou imunitu
 •  
 • zvyšuje sekreci protizánětlivých a proregeneračních cytokinů
 •  
 • reguluje apoptózu (smrt buněk)
 •  
 • zlepšuje nervovou vodivost (neurotransmise)
 •  
 • přímo indukuje proliferaci fibroplastů, růst krevních cév, syntézu kolagenu, tvorbu a dozrávání granulocytárního tkaniva, proliferaci epitelu
 •  
 • pozitivně ovlivňuje hladinu cholesterolu
 •  
 • zlepšuje erekci – vazodilatací hladkých svalů kavernózních tělísek a jeho arterií
 

CO DĚLAT, KDYŽ JE OXIDU DUSNATÉHO V TĚLE NEDOSTATEK?

Tento negativní proces je možné zvrátit pomocí potravního doplňku L-COMPLEX/ H-TECHNOLOGY. Jeho pravidelným užíváním se aminokyseliny v tomto přípravku obsažené přetvářejí na oxid dusnatý, jehož molekuly zajišťují rozšiřování a zpružňování cév, postupné rozpouštění usazenin a krevních sraženin v cévách a zamezují jejich nové tvorbě. Dochází k lepšímu prokrvení a okysličení celého těla – všech jeho orgánů a systémů – tím dochází i k podpoře přirozeného samouzdravovacího procesu organizmu.

 
Společně s dodržováním zásad zdravého životního stylu je tak možné řešit přírodní cestou choroby, které se doteď jevily jako obtížně řešitelné.
 
Metoda pomoci NO spočívá v hloubkové aplikaci oxidu dusnatého společně s vhodně vybranými doplňky výživy (doporučují se vitamíny B6+B12+kyselina listová - ideálně od kanadské firmy Jamieson + vitamín C) - zvýšíte tím účinnost L-COMPLEXU.

 
VÝJIMEČNÉ VÝSLEDKY oxidu dusnatého:

 
Nobelův výbor ve svém tiskovém prohlášení vyhlašuje Nobelovu cenu za medicínu a fyziologii pro rok 1998 udělenou za převratný výzkum účinku oxidu dusnatého (= NO) v lidském těle, který odhalil množství funkcí této "zázračné molekuly".

                  
 
Úryvek z knihy “PROGRAM ANO - NO – skutečný zachránce života“:
Autorem knihy je nositel Nobelovy ceny za medicínu Dr. Louis J. Ignarro:

 
NO (oxid dusnatý) je v biologii jednou z nejjednodušších molekul, kterou tvoří pouze dva atomy – jeden atom dusíku (N) a jeden atom kyslíku (O). Přestože je struktura NO jednoduchá, v současné době je oxid dusnatý považo­ván za nejvýznamnější molekulu v těle, naprosto zásadní pro vaše zdra­ví. Jsem přesvědčen, že oxid dusnatý může ochránit váš kardiovasku­lární systém před vlivy stárnutí a udržovat ho v mnohem lepší kondici, než by odpovídalo vašemu věku.

 
V uplynulých dvaceti letech mne výzkum této maličké molekuly doslova pohltil.  Celá léta – dvanáct, čtrnáct, šestnáct hodin denně – jsem byl posedlý snahou dokázat její význam.  Došel jsem k závěru, že rozdíl mezi zdravím a nemocí je často otázkou toho, na jaké úrovni NO ve vašem těle funguje.  NO se může stát doslova otázkou života a smrti. Dovolte, abych vám řekl proč.
 
Oxid dusnatý je účinná signální molekula, která se vyskytuje v kardio­vaskulárním a nervovém systému i v celém těle.  NO proniká membrá­nami a vysílá konkrétní zprávy nebo biologické signály, které regulují buněčnou činnost a dávají tělu příkazy k vykonání určité funkce.  NO ovlivňuje funkci skutečně všech tělesných orgánů, srdce, plic, jater, ledvin, žaludku, genitáIií…..

 
K mnoha životně důležitým úkolům, které NO vykonává, patří jeho role vazodilatátoru, což znamená, že pomáhá regulovat průtok krve do každé části těla.  NO uvolňuje a rozšiřuje cévy, aby krev mohla účinně zásobovat srdce.  NO rovněž zabraňuje tvorbě krevních sraženin, které jsou původci mozkové mrtvice a srdečního infarktu, a reguluje krevní tlak.
 
K dalším klíčovým rolím NO patří jeho působení na zpomalování tvorby aterosklerotických plátů v cévách.  Jistě si vzpomínáte, že pláty se tvoří usazováním cholesterolu v koronárních tepnách a mohou zúžit nebo dokonce zablokovat tepny a tím omezit zásobování srdce krví. Můj výzkum dává jasně na srozuměnou, že využitím schopnosti oxidu dusnatého potlačovat tvorbu aterosklerotických plátů, může NO pomáhat snižovat cholesterol.

 
Možná jste zjistili po rozhovoru s lékařem, že je třeba, abyste snížili svůj krevní tlak a tep a zlepšili průchodnost svých cév, aby mohla krev rytmicky proudit do každé buňky těla. Úkol se nebude zdát tak obtížný, jestliže se seznámíte s regenerujícími vlastnostmi oxidu dusnatého (= NO), který se tvoří v tepnách. NO pomáhá udržovat pružnost cév, neboť je to „signální molekula“, která oznamuje cévám, že je třeba, aby se rozšířily. Náprava poškození způsobeného kardiovaskulárním onemocněním bez rizikového chirurgického zákroku byla dlouho považována za nemožnou. Získal jsem Nobelovu cenu za to, že jsem dokázal, jak zastaralé je toto uvažování. Nyní víme, že je možné zvrátit kardiovaskulární poškození pomocí oxidu dusnatého.

 
Imunitní systém využívá NO k ničení infekčních bakterií, virů a parazitů a dokonce omezuje bujení určitých typů rakovinných buněk.  U osob s mírným až těžkým diabetem může oxid dusnatý zabránit řadě běžných, ale závažných komplikací týkajících se především poruchy krevního toku.  NO má také zásadní význam pro fungování paměti, pro­tože mozek ho využívá k ukládání a vybavování dlouhodobých vzpomí­nek i k přenosu informací.  V současné době se zabýváme významnou úlohou, kterou NO zřejmě hraje v prevenci Alzheimerovy choroby.

 
Předmětem výzkumu je nyní schopnost NO snižovat otoky a potíže při artritidě, kterou má díky svým protizánětlivým účinkům. NO také brání rozvoji žaludečních vředů tím, že zajišťuje normální prokrvování sliznice trávicího ústrojí.  Jako neurotransmiter zvyšuje prokrvování genitálií a je proto důležitý pro zajištění normální sexuální funkce.  

 
NO je silný antioxi­dant, který inaktivuje "volné kyslíkové radikály" v těle, podílející se na vzniku čtyř hlavních smrtelných chorob: rakoviny, cukrovky, srdečního onemocnění a mozkové mrtvice.
 
Zdá se, že využití oxidu dusnatého v těle má nekonečné možnosti.  S rostoucím zájmem vědců stále stoupá počet případů, kdy tato jedineč­ná molekula hraje zásadní roli. Mnohostranné využití NO bude podrob­něji popsáno v dalších kapitolách této knihy. Na tomto místě bych však chtěl jenom zdůraznit šíři jeho významu pro skutečně každou tělesnou funkci.......

......Jednoho chladného, sněhem zasypaného prosincového večera v roce 1998, v den stodruhého výročí smrti Alfreda Nobela, jsem stál na pódiu stockholmské koncertní haly za přítomnosti švédského krále Karla Gustava XVI., který byl oblečen ve fraku s řadami medailí, královny a mých dvou spolulaureátů. Význam Nobelovy ceny na mne dolehl až poslední den. Byl jsem požádán, abych napsal své jméno do knihy, kde jsou zaznamenáni všichni laureáti Nobelovy ceny ze všech oborů od roku 1901. Než jsem zapsal své jméno na první prázdnou stránku, několik minut jsem v knize listoval. Nalézal jsem jedno slavné jméno za druhým - skutečné "kdo je kdo" v medicíně, fyzice, chemii a literatuře - a pocítil jsem obrovksou pokoru.
Byl tam Ivan Pavlov, dostal cenu v roce 1904... Rudyard Kipling v roce 1907... Marie Curie-Sklodowská v letech 1903 a 1911... Albert Einstein v roce 1921... Georg Bernard Shaw v roce 1926... Sinclair Lewis v roce 1930... sir Alexander Fleming v roce 1945... Wiliam Faulkner v roce 1950... sir Winston Churchill v roce 1953... Ernest Hamingway v roce 1954... John Steinbeck v roce 1962... Obracel jsem stránku za stránkou a ptal se sám sebe: "Skutečně patřím do společnosti těchto velikánů?" Bylo pro mne nesmírnou ctí, že Nobelův výbor rozhodl, že ano.
 
Konec krátké citace z knihy dr. Louise J. Ignarra.
_______________________________________________________________________________________

Oxid dusnatý - jed na bakterie

Zvláštní použití pro oxid dusnatý mají bílé krvinky (leukocyty), které jej používají k hubení bakterií. V místě zánětu NO v součinnosti se superoxidovým radikálem O2-, vytváří peroxynitritový anion OONO-, který pálí co mu přijde pod ruku. NO bílých krvinek je inducibilní, protože v nich za normálních okolností NO není příliš exprimován - její exprese se zvyšuje pouze při aktivování bílých krvinek, tj. při zánětu. Jak již víme, NO funguje jako vazodilatátor, čili jako "roztahovák" stěn cév, čímž napomáhá vstřebávání kyslíku v plicích. Během zánětu se NO uvolňuje ve větší míře. Mezi mírou zánětu a množstvím vylučovaného NO je přímá závislost a proto koncentrace tohoto plynu ve vydechovaném vzduchu přímo koreluje se stupněm zánětu. NO působí jako mediátor v imunitním systému. Pomoc je vysoce účinná u všech typů ran, čerstvé (pooperační) nebo chronické (diabetická noha, bércový vřed) nebo terapie zánětu kdekoliv na těle s úžasnými výsledky.
 
Oxid dusnatý a centrální nervová soustava
NO je syntetizován z L-argininu (esenciální aminokyselina, složka bílkovin, nezbytná pro člověka) enzymem NO-syntáza. V mozku byla nejvyšší koncentrace NO-syntázy detekována v mozečku a hipokampu. NO se pravděpodobně účastní v procesech spojených s vývojem mozku, tvorbou paměťových stop a regulací chování prostřednictvím modulace synaptické plasticity. Během ontogeneze nervového systému je NO zapojen v procesech modulujúcích arborizace dendritů (větvení výběžků nervových buněk). Předpokládá se také úloha NO v přenosu nociceptivních informací v procesech poškození, ale také protekce neuronů, činnosti neuroendokrinních, jakož i autonomního nervového systému. Předpokládá se, že i sekreci prolaktinu a růstového hormonu reguluje NO, přičemž pravděpodobně moduluje jejich sekreci působením přímo v adenohypofýze. Modulací hypotalamového portálního průtoku může NO ovlivňovat i sekreci vazopresínau a oxytocinu. Několik pozorování poukazuje i ​​na zapojení NO v modulaci behaviorálních reakcí. Předpokládá se, že NO ovlivňuje motivační chování, zahrnující sexuální a agresivní chování a chování spojené s příjmem potravy. NO ovlivňuje i učení a paměť. NO jako významný neurotransmiter Nancy-systému ovlivňuje činnost hladkého svalstva vnitřních orgánů. V gastrointestinálním systému působí NO uvolnění z nervových zakončení myenterického plexu inhibičně na činnost hladkého svalstva. Některé nálezy poukazují i ​​na společnou biosyntézu NO a CO v neuronech inervujúcich gastrointestinální trakt, přičemž tyto plynné neurotransmitery působí jako kotransmitery.

Oxid dusnatý a erekce
 
Dalším důležitým úkolem NO je ovládání cév zásobujících topořivé tkáně. Jediným rozdílem je to, že zde je výroba oxidu dusnatého pod přímou kontrolou parasympatických nervů. Poté co se NO dostane do cév topořivého tělesa, zvýší jejich lumen (průsvit) výše popsaným způsobem a zvýšený přítok krve způsobí erekci. Oxid dusnatý je v přítomnosti kyslíku reaktivním a nestálým radikálům s krátkým poločasem. Podléhá snadno oxidaci, reaguje se železem hemoglobinu, případně se superoxidy. Má funkci neurotransmiteru, účastní se nespecifické obrany organismu, například při chronických zánětech (revmatoidní artritida, bronchiální astma), při ateroskleróze, diabetu, epilepsii a septickém šoku.

Výzkum metod stanovení oxidu dusnatého a objev potenciálních léčiv, které by byly schopny zasahovat do procesu tvorby a působení NO, patří k novým přístupům ovlivnění zánětlivých, autoimunitních, neurodegenerativních a dalších civilizačních chorob.

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky