Obchodní podmínky - www.prirodniprodukty-tilia.cz

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
 OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. OBJEDNÁVKA

Vaši odeslanou objednávku považujeme za závaznou. Při odeslání objednávky tak vzniknou smluvní strany, kdy se dodavatel zavazuje zboží objednané kupujícímu doručit a kupující se zavazuje objednávku dodavateli zaplatit v plné výši.
Od zákazníků, kteří si objednají zboží a nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, bude požadováno uhrazení vzniklých základů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 50,- Kč. (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964Sb.)
Uzavřením kupní smlouvy (odesláním objednávky)  kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
Všechny ceny jsou konečné a včetně DPH.

 
2. ZPŮSOB  PLATBY A  DODACÍ  PODMÍNKY

  • platba dobírkou
  • platba převodem na bankovní účet
  • osobní odběr na adrese Budivojova 7, České Budějovice

Pokud je zboží placeno převodem, kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu v takovém termínu, aby byla částka připsána na účet prodávajícího nejpozději 7. den po zadání objednávky. Po tomto termínu bude na objednávku pohlíženo jako na neplatnou. Případné prodlení s platbou oznamte e-mailem.
Zboží zašleme, jakmile obdržíme příslušný obnos na náš účet.
Při zadávání platby používejte jako variabilní symbol číslo objednávky.
V případě platného uzavření kupní smlouvy bude objednané zboží, které je skladem, kupujícímu odesláno nejpozději do  3 pracovních dnů od objednání (při platbě předem od data připsání částky na náš účet).
V případě volby platby převodem po připsání příslušného finančního obnosu na náš účet. Jakmile bude zboží připraveno k odběru, budeme vás kontaktovat (e-mailem, ev. telefonicky).
Platba hotově při osobním odběru je možná  po předchozí dohodě.
Pokud  objednané zboží není možné odeslat v uvedeném termínu, bude prodávající kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího.

3. EXPEDIČNÍ   NÁKLADY

Česká republika:
  • platba převodem - 110 Kč
  • dobírka - 150 Kč
  • osobní odběr - ZDARMA

Slovenko:
  • do 500g hmotnosti zásilky - 300 Kč
  • více než 500g hmotnosti zásilky - 350 Kč

Expediční náklady pro ČR jsou vždy kalkulovány v konečné ceně zboží při objednávce.

Expediční náklady pro Slovensko budou uvedeny v zaslané faktuře dle skutečné hmotnosti zásilky. Informace o fakturované částce jsou zasílány vždy na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Balné neúčtujeme.
Doprava mimo Českou republiku bude realizována po předchozí dohodě.

4. PŘEVZETÍ  ZÁSILKY

Svým podpisem přepravci při převzetí zásilky stvrzujete, že jste zásilku převzali v pořádku a nepoškozenou, což vyplývá z přepravního dokladu.
Při přebírání objednaného zboží je nutné se přesvědčit, zda není dodaná zásilka nebo její části – zejména její originální obal – nepřiměřeně mechanicky poškozená (například nepřirozeně zdeformovaná krabice, promáčklý kartónový obal, protržený igelit atd.).
Reklamace poškození zásilky při přepravě:
Případné vnější poškození zásilky či s tím související poškození samotného zboží způsobené přepravou, je nutné reklamovat v okamžiku převzetí u přepravce a případně takovou zásilku z tohoto důvodu vůbec nepřijímat.
V případě zjištění poškození zásilky až po jejím otevření je nutné podat reklamaci na kterékoliv poště ve lhůtě do dvou pracovních dnů od doručení. Zásilka musí být předložena v tom stavu, v jakém byla dodána, případně jinak hodnověrně doložena.
Adresát může požádat, aby zjevně poškozená zásilka byla na poště před jejím dodáním a za jeho přítomnosti otevřena.
V případě nepřevzetí zboží či podání reklamace na poškození zásilky při přepravě nás neprodleně kontaktujte.

5. OCHRANA  OSOBNÍCH  DAT

Provozovatel internetového obchodu prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje osobní povahy, jež získá od svých zákazníků, nesdělí třetím osobám a bude jich využívat výlučně pro svoji potřebu související s dodávkou zboží.

6. STORNO  OBJEDNÁVKY  ZE  STRANY  PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží a zákazník změnu ceny neakceptuje. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se oba dohodnou (max. do 3 pracovních dnů od dohody). Prodávající má právo objednávku stornovat také v případě, že zákazník vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje.
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky